Jmenování nového ředitele dětského domova

Od 1. prosince 2019 byl jmenován do funkce ředitele Dětského domova a Školní jídelny, Přerov, Sušilova 25, Mgr. Luděk Doležel, který vystřídal ve funkci dlouholetého ředitele zařízení Mgr. Jana Pavlase.

Jmenování nového ředitele