Personální zabezpečení

Statutárním orgánem zařízení
je ředitel, který řídí zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
Statutárním zástupcem ředitele
je s účinností od 1.1.2004 ustanovena vedoucí vychovatelka, která ředitele zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.
Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti výchovně – vzdělávací práce
je vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a asistenty pedagoga.
Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti stravování
je vedoucí školní jídelny, která řídí a kontroluje jí podřízeného zaměstnance, tj. kuchařku.
Zaměstnancem oprávněným řídit a kontrolovat provozní zaměstnance
tj. uklizečku, domovníka, příp. topiče je účetní.