Podpořte naše děti

Možností, jak nám pomoci, je několik… A nemusí se vždy jednat pouze o peníze. Jsme nevýdělečnou organizací, nemůžeme vytvářet zisk. Vděčíme za každou snahu nám pomoci a formu sponzorství. Aktuálně můžete podpořit náš domov v těchto oblastech:

AKTUÁLNĚ SHÁNÍME KARIMATKY NA CVIČENÍ JÓGY

Individuální sponzorování dítěte Získaná pomoc je využívána k nadstandardním potřebám dítěte, finančně náročné zájmové kroužky, soukromá střední škola u talentovaných dětí, lepší školní potřeby a výbava, apod. S těmito prostředky však nemusí být ihned nakládáno, dají se také použít při odchodu dítěte z péče dětského domova do života.
Materiální podpora Díky vaší materiální podpoře získají děti více možností, jelikož nám to umožní ušetřit více financí, které potom můžeme investovat zpět do rozvoje a aktivit dětí. Potřebujeme především vše od drogerie, potřeb do domácnosti (výbava při odchodu pro děti), potravin, věcných cen, hraček (které předáme dítěti formou daru), až po kola, starší lyžařské vybavení, mobily, hudební nástroje a oblečení.
Finanční pomoc Díky finanční pomoci našich dárců dlouhodobě zajišťujeme letní a zimní pobyty dětí, tábory, doučování, kroužky. Zúčastňujeme se sportovních a kulturních akcí. Děti mají díky vám hezčí vzpomínky a také motivaci k lepším výkonům ve škole, cítí se plnohodnotnější a rozvíjí to jejich osobnostní růst. S každým sponzorem se domlouváme na konkrétní oblasti finanční podpory.
Pracovní příležitosti pro děti Nebráníme se žádné pracovní nabídce, brigády, manuální činnost, stáže ve firmách, získání nebo rozšíření praxe. Naši svěřenci studují především technické obory. A každá možnost vydělat si peníze jim přinese nesmírné zkušenosti a šanci vyzkoušet život mimo naše zařízení.
Automobil pro potřeby dětí Dále bychom chtěli touto cestou oslovit všechny dobré lidi a požádat je o pomoc s pořízením osobního automobilu pro potřeby dětí z dětského domova, nejlépe formou výpůjčky. Za jakoukoliv podporu budeme vděční. Jsme jeden z mála domovů, možná i poslední v republice, který ve své historii ( od roku 1941) NIKDY nedisponoval automobilem a spoustu let jsme odkázáni na služby hromadné dopravy, na rozdíl od jiných domovů, se nedostaneme a nezúčastňujeme se spousty kulturních a sportovních akcí, rekreací v rámci ČR.


Děkujeme vám.
Za celý dětský domov, Mgr. Luděk Doležel.
ředitel DD